PEMBAGIAN KELOMPOK EVALUATION 2 (TAMBAHAN) GENAP 2018/2019

Pengampu Prof. Dr. Wahjuningsih Usadiati, M.Pd :

1 ERI FATMAWATI AAA115003
2 ENGGAL PINANGGIH AAA115005
3 SRIWENDAH AAA115030
4 MARSALENO .A. AAA115032
5 SISKA WEDANTI AAA115040
6 ERLINA AAA115049
7 FITRIANA AAA115059
8 MONGGA KAHARAP AAA115062
9 GRACE YURISIA .A. AAA115067
10 KARINA NATALIA AAA115072
11 MONICA HELLEN AAA115079
12 ANDHIKA BAGOES A. AAA115086
13 FREGI YUANDI AAA115088
14 NITI AAA115100
15 GRACE YURISIA A. AAA115100
16 RESHA MEILINDA AAA115107
17 DAVID REYNALDI H. AAA115115

Pengampu Dr. Elanneri Karani, M.Pd :

1 DESI NATALIA AAA115116
2 MARDIONO AAA115118
3 VIKTORIUS AAA115120
4 ATMADHIRA TRIDATSARINDO PUTRA AAA115121
5 WILENSIA AAA115123
6 FEBBY PRATIWI AAA115126
7 RAHMAH NURMALIANA AAA115130
8 KRISMONIKA AAA115137
9 DODY OKTAVIANUS AAA115142
10 YOLANDA FRANSISKA .B. AAA115143
11 FIRNA MAYDHINA AAA115145
12 SUSISUSANTI AAA115148
13 FANSIANUS JEBATUR AAA115153
14 IMELDA MILLA ATE AAA115157
15 DENDY  KRISTIANO AAA115161
16 PITRIYA AAA115162
17 ALEZSANDER LEBET AAA115151

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *